Goede Week en Pasen 2023 – een fotoverslag…

Elk jaar vieren we dat het leven sterker is dan dood. De Goede Week en Pasen horen onverbrekelijk bij elkaar. Omdat het toch niet zo kan zijn dat het leven doodloopt op het kruis; dat verdriet, ellende en lijden het laatste woord hebben. We willen ons niet doodstaren op dat einde. Pastoor Jan neemt ons mee in een beklijvende bezinning, die je hier kan lezen: Goede Week en Pasen in wankel evenwicht.

PALMZONDAG

Met de viering van Palmzondag zijn we de Goede Week ingestapt met uitzicht op Pasen. 
Wij herdachten de intocht van Jezus in Jeruzalem. Met groene palmtakken, als teken van onze hulde voor deze Koning. Geen Koning van de macht, maar één die solidair is met de lijdende mens.
Een intense week voor christenen, ook voor onze gemeenschap. 

Een groen palmtakje

vreugde om Jezus:

welkom in ons leven.

Hem willen we volgen

naar een nieuwe wereld

van liefde.


WITTE DONDERDAG

Op Witte Donderdag kwamen we met de gemeenschappen van de Lieve-Vrouweparochie samen zoals Jezus en zijn leerlingen aan de vooravond van zijn lijden en sterven.  Ze vierden het Paasfeest zoals zoveel generaties voor hen hadden gedaan. Een feest van warmte en verbondenheid!  Wat ze zich later van deze avond nog herinnerden was het gebaar van brood breken en het schenken van de beker met de wijn van de vriendschap, de vrede, de shalom.

Over de tafels van Witte Donderdag… een sprekende homilie van pastoor Jan. Je vindt ze hier op onze website.


GOEDE VRIJDAG

Goede Vrijdag… we kwamen samen – in stilte en bezinning, met woord en lied –
om hulde te brengen aan een Mens, die verraden werd, veroordeeld in een schijnproces,
gemarteld, en ter dood gebracht, omdat hij voorrang gaf aan de mens boven de sabbat:
Jezus van Nazareth.
Verraden door iemand uit zijn eigen kring, verloochend door zijn naaste medewerker, in de steek gelaten door zijn volgelingen.  Wij willen niet vergeten dat de gekruisigde in ons midden is en dat zo vele mensen vandaag eveneens een kruis te dragen hebben.  Wij waken en bidden bij de kruisen
van allen die vandaag het lot delen van Jezus van Nazareth.

De intense getuigenissen bij de kruisen van Goede Vrijdag kan je hier lezen.


STILLE ZATERDAG – PAASWAKE

Op de avond van Stille Zaterdag kwamen we met de geloofsgemeenschappen van de Lieve-Vrouweparochie samen bij vuur, licht en water.


Het is de avond van waken.
Het is de nacht van wachten op het licht van Pasen.
Het is de nacht van gedenken hoe en waartoe we zijn gemaakt.


Daarom lazen we uit de Schriften over de doorbraak van het licht in een geschiedenis van duisternis.
Over water dat de dorst van mensen lest.
Laat er dan vuur en licht zijn!
Leven in overvloed voor bevrijde mensen!

Zegening van het vuur en van het licht…

God,
Bron van licht en warmte.
Gij schenkt licht in het duister.
Gij zijt aanwezig in ons midden.

Zegen dit paasvuur
en laat dit licht
onze geest verlichten
en onze harten brandend houden
op onze levensweg naar U.
Dat vragen wij U door Christus onze Heer.
Amen.

Jezus Christus, Ongebroken Licht
dat ons aanstoot in de morgen,
en de duisternis verdrijft:
gisteren, vandaag en morgen.
Wees de inspirerende lichtbron voor onze gemeenschappen.

Dat wij uw vuur brandend houden.
Uw licht doorgeven aan elkaar,
in het bijzonder aan hen die ons zo nodig hebben.

Wijding van het water…

Zonder water geen leven, geen schepping, geen geboorte.
Water bevrucht het land en maakt akkers vruchtbaar.
In levenwekkend water zien wij de kracht van God.
Dit water zij gezegend – water waarmee wij telkens opnieuw gedoopt worden.
Wij bidden U, werkzame God,
maak ons allen, mensen uit de gemeenschappen hier aanwezig,
fris en krachtig als dit water.
Laat ons bron van leven zijn voor allen
die wij op onze levensweg ontmoeten.
Laat door Jezus,
de levenskracht van uw inspirerende Geest ons doordringen
zodat wij opnieuw geboren worden.
PASEN

Foto: Bert de Leenheer

Pasen, de dag van het ondenkbare: Jezus is niet dood, Hij leeft!
Hij leeft in ieder woord, in elk gebaar, in alles wat wij van Hem in leven blijven brengen.
Mag deze dag ons de kracht geven om op te staan en Zijn leven te leven, hier en nu.

Woord bij de vredeswens:

Kondig het aan: de Heer is verrezen !

Zeg het aan de wereld dat Jezus leeft !

Vrede en vreugde mogen uw leven vervullen,

om zo te getuigen dat Licht en Leven sterker zijn

dan duisternis en dood.

Laten we een Paaswens van vrede uitwisselen.

De vreugde en de vrede van de Levende Heer

zij altijd met U.


Hallelujah!


Foto: Bert de Leenheer

De foto’s van Palmzondag, Witte Donderdag, Goede Vrijdag en de Paaswake zijn van Bert de Leenheer.

De fotoreeks van Pasen is van Johan Lenaerts.

2 reacties

Reacties zijn gesloten.