Dankviering zondag 25 juni

Zondag 25 juni hebben we het werkjaar 2022-2023 in onze gemeenschap in grote dankbaarheid afgesloten…
Elke week komen we samen om te vieren en te gedenken.
Velen zetten zich hiervoor in, elk met zijn of haar talenten.


Onze verbondenheid met het Woord en het Brood van Jezus is de basis van ons samenkomen en dat blijven we doen, ook elke zondag in de zomertijd. 
Drie mensen die het voorbije jaar een taak in onze gemeenschap op zich hebben genomen, getuigden wat hun ervaringen zijn en wat ze ons meegeven.


We luisterden naar drie krachtige en inspirerende getuigenissen…

Deken Dirk sprak tot slot van de homilie van het Rijk Gods dat wij samen moeten verwezenlijken. Het koor zong bij de offerande Cantique de Racine van Gabriel Fauré, begeleid door Wannes op het orgel. Bij de voorbeden brachten enkele kinderen, samen met Fabienne een levensgrote MERCI aan allen die zich voor de gemeenschap inzetten. En op het einde van de viering zongen alle kinderen, samen met de aanwezigen in de kerk, onder leiding van Elke enthousiast het lied God kent jou vanaf het begin.

Met een koffie en een drankje konden wij elkaar het beste toewensen voor de vakantieperiode. Waar we die ook zullen doorbrengen – de gedachte aan een warm thuisfront zal ons na deze viering bijblijven.

Tekst: Guido Knops

Foto’s: Johan Lenaerts