Vieringen oktober en november

Zondag 31 oktober vieren we om 10 uur eucharistie.De viering brengt ons tot de kern van gelovig leven, daar waar het uiteindelijk op aankomt. Liefde tot God en liefde tot de naaste zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Deze twee geboden samen vormen het hart van de Thora, de Joodse wet.Voor …