God is Liefde

Een persoonlijk getuigenis van Caroline Gijselinckx in de zondagsviering van 10 september 2023. Zondag 10 september was Philip Debruyne s.J. samen met Caroline voorganger in de viering. Het thema was God is Liefde. Als we ons leven richten op God dan richten we ons op de liefde, dan laten we …Waken en bidden bij de kruisen van vandaag – getuigenissen bij Goede Vrijdag 2023

Er staat een kruis in ons midden:het kruis van de vernederde Mens van Nazareth –tussen de kruisen die geplant staanin het leven van zo vele mensen. Er is een gekruisigde in ons midden,tussen de zo vele mensendie vandaag verraden en vernederd worden,veracht en miskend,gegijzeld en gekruisigd… Wij willen waken en …