Kalender nevendienst, eerste communie en vormsel 2022-2023

Dinsdag 11 oktober 2022om 20:00 u. Ouderavond Vormselin de weekkapel   Zondag 16 oktober 2022 Opstart vormselcatechesena de viering van 10:00 u.:  Startmoment in de basisschool Ursulinentot 13:30 u. Uitnodiging aan alle eerste communicanten2023: na de viering: definitieve inschrijvingin de kerk Er zal ook ontmoeting zijn bij een drankjena de …

Fijn catechesemoment met de eerste communicanten en hun ouders.

Op zondag 27 november 2022 hadden de Arkcatechisten een erg leuke nevendienst voorzien:  zingen, zingen, zingen!  Dirigente Elke leidde dit alles in goed banen.  De liedjes van de eerste communie werden ingeoefend én een daarvan werd door alle kinderen samen voor het altaar gezongen als communielied:  ‘God kent jou…’. Na …