Pannenkoeken in het Milsenhof met de vormelingen

De vormelingen doen eens per jaar een ‘handen-uit-de-mouwen-activiteit’. Ze gaan samen met hun vormselcatechist naar het wzc Milsenhof en doen er mee aan een activiteit op woensdagnamiddag. Op 31 januari 2024 ging catechist Wim met zijn groepje pannenkoeken bakken en uitdelen. Hij maakte er een ‘smakelijk’ verslag van… Rond Lichtmis …

In de laatste lijn naar het Vormsel: de ouderavond en de dauwtrap

25 april – de tweede ouderavond De twee weken voor het Vormsel zijn een intense tijd voor ouders, vormelingen en catechisten. Op 25 april kwamen de ouders bijeen voor de tweede ouderavond. De vaste ingrediënten van zo’n avond zijn: terugblik op het afgelopen catechesejaar, inhoudelijke uitwisseling in kleine groep over …